ATOMSKO JEZGRO PDF

Atomsko jezgro svih elemenata se sastoji od protona i neutrona, dok je jezgro vodonika samo jedan proton. Jedna od osnovnih osobina jezgra je tzv. Ova razlika masa poznata je kao defekt mase. Rekli smo da se atomsko jezgro sastoji od pozitivno naelektrisanih protona i neutralnih neutrona.

Author:Zolokree Malarr
Country:United Arab Emirates
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):18 April 2008
Pages:462
PDF File Size:10.88 Mb
ePub File Size:17.20 Mb
ISBN:359-7-31827-992-4
Downloads:44448
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulullIstorija[ уреди ] Godine Godine Taj eksperiment je nazvan cepanje atoma. Uranijum[ уреди ] Uranijum je u to vreme bio poslednji hemijski element u periodnom sistemu elemenata. Marija Kiri je u svojim eksperimentima Oni su Dva se neutrona sudaraju s dva atoma uranijuma i svaki se raspada i nastavlja reakciju. U vrlo kratkom vremenu od sekunda atomska jezgra uranijuma izbaci 2 do 3 neutrona.

Kad u atomsko jezgro uranijuma uleti spori neutron, on svoju energiju preda nukleonima u tom jezgru. Svi fisioni fragmenti su elektronski aktivni i posle niza uzastopnih beta-raspada prelaze u stabilne izotope. Merna jedinica za nuklearni udarni presek je 1 barn , a to iznosi 1 x m2.

Atom uranijuma apsorbuje neutron , koji uzrokuje njegovo cepanje. Neutronski prinos k je odnos broja neutrona nastalih u fisijskom procesu prema broju neutrona nastalih u prethodnom fisijskom procesu. Poznato je mnogo tipova nuklearnih reakcija. Ta goriva se raspadaju u bimodalnom opsegu hemijskih elemenata sa atomskim masama centriranim u blizini 95 i u fisioni produkti. Nuklearne fisije u nuklearnim gorivima su rezultat energije nuklearne ekscitacije proizvedene ulaskom neutrona u fisivna atomska jezgra.

Teoriju fisije baziranu na modelu ljuske je formulisala Marija Majer. Ta ekstra energija vezivanja je dostupna kao result efekta neutronskog uparivanja. Primeri su izotopi U i plutonijum U reaktoru koji je radio izvesno vreme, radioaktivni fisioni produkti se nakupljaju do koncentracija stabilnog stanja, tako da je njihova brzina raspadanja jednaka njihovoj brzini formiranja, tako da je njihov frakcioni totalni doprinos toploti reaktora putem beta raspada jednak doprinosu radioizotopske frakcije.

REVISTA PENTHOUSES PDF

Nuklearna fisija

.

KARL GERSTNER DESIGNING PROGRAMMES PDF

Struktura atomskog jezgra

.

BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC TTBB PDF

Atomska jezgra

.

FT232B DATASHEET PDF

Category:Atomic nucleus

.

Related Articles