DA VINCIJEV KOD PDF

Main article: Criticism of The Da Vinci Code The book generated criticism when it was first published for inaccurate description of core aspects of Christianity and descriptions of European art , history, and architecture. The book has received mostly negative reviews from Catholic and other Christian communities. Many critics took issue with the level of research Brown did when writing the story. The New York Times writer Laura Miller characterized the novel as "based on a notorious hoax", "rank nonsense", and "bogus", saying the book is heavily based on the fabrications of Pierre Plantard , who is asserted to have created the Priory of Sion in Critics accuse Brown of distorting and fabricating history. This assertion is broadly disputed; the Priory of Sion is generally regarded as a hoax created in by Pierre Plantard.

Author:Zulkigrel Dot
Country:Malaysia
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):23 July 2015
Pages:497
PDF File Size:7.13 Mb
ePub File Size:1.99 Mb
ISBN:791-4-78001-162-3
Downloads:56794
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GalkreeFa je bio skeptian. U to vrijeme je i sam bio radoznao, ali bilo mu je neugodno da se raspituje o detaljima. Potovani ak Sonijer bio je poznat po svojoj zatvorenosti i izbjegavao je sastanke; Langdon se radovao to e imati barem priliku da ga upozna.

Moglo bi biti od koristi. Nisam pitao. Bila mi je ast to me je uope kontaktirao. Potovalac sam rada gospodina Sonijera. Dva ovjeka su se sada nalazila na pola puta kroz ulazni tunel koji je vodio do krila Denon, i Langdon je vidio dva niza pokretnih stepenica na drugom kraju tunela.

Oba nepomina. Zapravo, vei dio protekle godine proveo sam radei na projektu koji se bavi primarnom strunom oblau gospodina Sonijera. Radovao sam se to u mu malo proakati mozak. A koja je tema? Jacquesa Sonijera su smatrali najboljim ikonografom kulta boginje na svijetu.

Ne samo da je Sonijer gajio osobno zanimanje za relikvije koje se tiu plodnosti, kultova boginje, kulta Vike i enskog boanstva, ve je i tokom dvadeset i etiri godine koje je ovdje proveo kao kustos pomogao Luvru da sakupi najveu svjetsku kolekciju umjetnina vezanih za boginju - labris sjekire iz najstarijeg grkog hrama posveenog boginjama u Delfima, zlatne Kaducejeve palice, stotine egipatskih ank krstova nalik malim uspravnim anelima, sistrum udaraljke koje su upotrebljavane u starom Egiptu kako bi se odagnali zli duhovi, kao i zapanjujui niz statua koje prikazuju Horusa koga njeguje boginja Izida.

Jo uvijek je u radnoj verziji, i pokazao sam ga samo svom uredniku. Langdon nije dodao razlog zbog kojeg nikome drugom nije pokazao rukopis. Tri stotine stranica - sa radnim naslovom Simboli izgubljenog enskog boanstva - nudile su neke veoma nekonvencionalne interpretacije zvanine religiozne ikonografije, koje e sasvim sigurno izazvati mnoge polemike.

Sada, dok se pribliavao nepominim liftovima, Langdon zastade, shvativi da se Fa vie ne nalazi pored njega. Okrenuvi se, ugleda ga kako sloj i nekoliko metara iza, pored slubenog lifta. Langdon udahne, bacajui eznutljiv pogled iza sebe, ka liftovima. Sve je u potpunom redu, slae samome sebi, krenuvi natrag ka liftu. Kao djeak, Langdon je pao u naputeni bunar i umalo nije umro trupkajui po vodi u skuenom prostoru nekoliko sati, prije nego to su ga spasili.

Otuda je poticala njegova fobija od zatvorenog prostora liftova, podzemne eljeznice, terena za skvo. Dizalo je potpuno sigurna naprava, neprestano je ponavljao samome sebi, nikada ne povjerovavi u to. Siuna metalna kutija koja visi u zatvorenom vertikalnom oknu! Zadravajui dah, on kroi u dizalo, osjeajui poznat nalet adrenalina dok su se vrata zatvarala. Dva kata. Deset sekundi. Nikada se niste dopisivali? Nikada nita jedan drugom niste slali potom? Langdon odmahnu.

Ne govorei nita, zurio je ravno ispred sebe u kromirana vrata. Dok su se uspinjali, Langdon pokua da se usredotoi na neto to nisu etiri zida koja su ga okruivala. U odrazu na sjajnim vratima lifta vidio je kapetanovu kopu za kravatu - srebrno raspee sa trinaest umetnutih komadia crnog oniksa. Iz nekog neodreenog razloga, smatrao je da je to neobino. Simbol je bio poznat kao crux gemmata - kri sa trinaest dragulja kranski ideogram za Krista i njegovih dvanaest apostola.

Iz nekog razloga, Langdon nije oekivao da e kapetan francuske policije na tako oigledan nain demonstrirati svoju vjeru. S druge strane, ovo je Francuska; kranstvo ovdje nije toliko religija koliko pravo po roenju.

Dizalo se uz trzaj zaustavi i vrata se otvorie. Langdon brzo iskorai u hodnik, eljan osjeaja otvorenog prostora koji su pruale uvene visoke tavanice galerija u Luvru. Svijet u koji bese zakoraio, meutim, ne bee uope onakav kakav je oekivao da e biti. Iznenaen, Langdon se ukopa u mjestu. Fa ga ovla pogleda. Obino besprijekorno osvijetljene, galerije Luvra veeras su bile zapanjujue mrane. Umjesto uobiajenog bijelog svjetla koje je dopiralo od gore, inilo se da mutan crveni sjaj izbija iz podnih dasaka i ija navie - isprekidani pramenovi crvene svjetlosti koji se prosipaju po parketu.

Dok je gledao niz tamni hodnik, Langdon shvati da je trebalo da oekuje ovakav prizor. Bukvalno sve velike galerije nou su koristile crveno osvijetljenje - strateki rasporeeno i nisko postavljeno, neupadljivo svetio koje je omoguavalo osoblju da se kree kroz hodnike istovremeno ostavljajui slike u relativnoj tami kako bi se usporio efekt njihovog izbljeivanja uslijed pretjerane izloenosti svjetlosti.

Veeras, muzej je odisao gotovo sumornom atmosferom. Duge sjene pruale su se svuda, a obino zasljepljujue zasvoene tavanice izgledale su kao niske, crne praznine. Langdon ga je sledio dok mu se vid postepeno navikavao na tamu.

Svuda okolo, ulja na platnu velikih formata poinjala su da se materijalizira poput fotografija u ogromnoj mranoj komori Njihove oi su ga pratile dok se kretao kroz prostorije. Mogao je da osjeti poznat, otar miris muzejskog zraka - suh, deionizirani miris koji je nosio prigueni nagovjetaj ugljika - produkta ugljinih filtera na ureajima za smanjivanje vlanosti zraka, koji su non-stop radili kako bi neutralizirali korozivni ugljik-dioksid koji su izdisali posjetioci.

Ne dirajte nita. Fa odmahnu glavom. Video-nadzor u muzeju ove veliine bio je veoma skup i neefikasan. Uz itave hektare galerija koje je trebalo nadzirali, Luvru bi bilo potrebno nekoliko stotina tehniara samo da prate snimke.

Veina velikih muzeja sada je koristila osiguranje zatvaranjem. Zaboravite na pokuaje da sprijeite lopove da uu. Sprijeite ih da izau. Mehanizam za zatvaranje aktivirao se nakon radnog vremena i ukoliko bi uljez pomakao neku od umjetnina, izlazi oko te galerije bi se blokirali i lopov bi se naao iza reetaka ak i prije nego to bi policija stigla.

Niz mramorni hodnik koji se nalazio ispred njih odzvanjali su glasovi. Jasno svetio razlijevalo se ka hodniku. Dok su prilazili udubljenju, Langdon baci pogled niz kratak hodnik, u Sonijerovu luksuznu radnu sobu - toplo drvo, slike starih majstora i ogroman antikni radni stol na kojem je stajao model viteza pod punim oklopom, visok pola metra.

Nekoliko policijskih agenata muvalo se po prostoriji, razgovarajui telefonom i hvatajui biljeke. Jedan od njih sjedio je za Sonijerovim slolom, kuckajui po tastaturi laptopa.

Faa i Langdona nije trebalo uznemiravati ni pod kojim okolnostima. Ostavljajui malu grupu agenata, Fa povede Langdona dalje niz 31 zamraeni hodnik. Tridesetak metara ispred otvarao se prolaz ka najpopularnijem odjeljku Luvra - la Grande Galerie naizgled beskrajnom hodniku u kojem su se nalazile najvrednije slike talijanskih majstora koje je Luvr posjedovao. Langdon je ve zakljuio da je ovo mjesto na kojem se nalazilo Sonijerovo tijelo; uveni parket na podu Velike galerije jasno se vidio na polaroid snimku.

Dok su se pribliavali, Langdon primijeti da je ulaz blokiran ogromnom elinom reetkom kakva se viala na srednjovekovnim zamkovima. Stigavi pred nju, Langdon proviri kroz reetke ka slabo osvjetljenom peinolikom prostoru Velike galerije. Langdon se okrenu. Poslije mene, kuda? Fa pokaza na pod, na dno reetke.

Langdon pogleda nanie. U mraku, ne bee ni primijetio. Barikada je bila podignuta oko pola metra, formirajui na taj nain neobian otvor sa donje strane. Barikada je izgledala kao giljotina koja samo eka da smrvi uljeze. Fa proguna neto na francuskom i pogleda na sat. Potom se spusti na koljena i provue svoje krupno tijelo ispod reetke. Na drugoj strani se uspravi i kroz reetke pogleda u Langdona. Langdon uzdahnu. Poloivi dlanove na uglaani parket, lee na stomak i provue se.

Dok je klizio, zadnji dio okovratnika njegovog sakoa od tvida zakaio se o dno reetke, i on ogrebe potiljak o eljezo. Veoma spretno, Roberte, pomisli. Ustajui, Langdon poe da nasluuje da e ovo biti veoma duga no.

CONCERTO FOR TRUMPET ARUTUNIAN PDF

Dan Brown Da Vincijev Kod

.

COMPASS CELESTIAL DIRECTIONS WYLD PDF

(VIDEO) NOVI DA VINČIJEV KOD! Leonardo u "Tajnu večeru" sakrio i RAJSKU MUZIKU!

.

Related Articles