FLORIADE PLATTEGROND PDF

Veel gestelde vragen en antwoorden De locatie Het Floriadeterrein ligt tegenover het stadscentrum, aan de andere kant van het Weerwater: op Utopia en het Weerwatereiland en aan weerszijden van de A6. Opvallend is de uitkijktoren op Utopia, gebouwd van rioolbuizen en een herinnering aan het jaar toen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders haar werkzaamheden voor Almere had afgerond. De plek is niet toevallig: toentertijd was de toren vanaf het station door de Stationsstraat en over het Stadhuisplein al zichtbaar. De inrichting van met name het Weerwatereiland herinnert aan de vroege ontginningsperiode — toen het Weerwatereiland nog geen eiland was — en waarin stadsdelen van elkaar gescheiden werden door de aanplant van bosgebieden. Bij die aanplant werd voor de ontwatering van de natte en onstabiele ondergrond gekozen om greppels te graven. De bomen werden op kleine terpjes geplaatst rabatten genoemd die nog steeds herkenbaar zijn in de structuur van de bodem.

Author:Zujas Megis
Country:Cayman Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):14 May 2005
Pages:223
PDF File Size:2.93 Mb
ePub File Size:14.17 Mb
ISBN:999-3-39100-675-2
Downloads:15272
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MelkreeVeel gestelde vragen en antwoorden De locatie Het Floriadeterrein ligt tegenover het stadscentrum, aan de andere kant van het Weerwater: op Utopia en het Weerwatereiland en aan weerszijden van de A6. Opvallend is de uitkijktoren op Utopia, gebouwd van rioolbuizen en een herinnering aan het jaar toen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders haar werkzaamheden voor Almere had afgerond.

De plek is niet toevallig: toentertijd was de toren vanaf het station door de Stationsstraat en over het Stadhuisplein al zichtbaar. De inrichting van met name het Weerwatereiland herinnert aan de vroege ontginningsperiode — toen het Weerwatereiland nog geen eiland was — en waarin stadsdelen van elkaar gescheiden werden door de aanplant van bosgebieden.

Bij die aanplant werd voor de ontwatering van de natte en onstabiele ondergrond gekozen om greppels te graven. De bomen werden op kleine terpjes geplaatst rabatten genoemd die nog steeds herkenbaar zijn in de structuur van de bodem. De komst van de wereldtuinbouwtentoonstelling gaat ten koste van een deel van het bos. Daar staat tegenover dat voor de Floriade veel beplanting wordt aangelegd. De meest waardevolle bosvakken en bomen van hoge kwaliteit blijven behouden.

Het gaat vooral om delen aan de oostzijde van het Weerwatereiland: een bosgroep van eikenbomen en een aantal solitaire bomen die op zichzelf van waarde zijn, bijvoorbeeld door de groeiwijze. In het gebied zijn geen beschermde plantsoorten aangetroffen, maar wel een aantal bijzondere dieren — sommige soorten vallen onder de Wet natuurbescherming.

Indien het onmogelijk blijkt om bestaande natuurwaarden een plek te geven worden ontheffingen aangevraagd of aanvullende maatregelen genomen.

FRANCISCO SEIRUL LO PDF

Voormalig Floriadeterrein/Venlo Greenpark

Veel gestelde vragen en antwoorden Gebiedsontwikkeling Floriadeterrein De inrichting van het Floriadeterrein is in volle gang. Allereerst is gestart met de voorbereidende grondwerkzaamheden, maar ook met de realisatie van het eerste vastgoed. Onderstaande kaart geeft een goede indruk hoe de plattegrond van de expo in en de stadswijk die daarna verrijst, er uit gaat zien. De locatie van de Floriade is niet toevallig: de plek in het hart van de stad is een aantrekkelijk gebied voor duurzame gebiedsontwikkeling. Virtueel over de Weerwaterbrug naar het Floriadeterrein Dit filmpje geeft een eerste indruk over de wandel- en fietsroute vanuit Filmwijk over de Weerwaterbrug naar de noordkant van het toekomstige Floriadeterrein.

HIPOLITO TAINE FILOSOFIA DEL ARTE PDF

Gebiedsontwikkeling

.

Related Articles