KRPEN ZIVOT PDF

Mem You may have already requested this item. Lists What are zicot National Library of Australia. Public Private login e. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Krpen zivot.

Author:Torisar Malazshura
Country:Comoros
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):8 March 2017
Pages:66
PDF File Size:20.99 Mb
ePub File Size:14.11 Mb
ISBN:993-9-14507-630-8
Downloads:47961
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DoukГо праша Ристе Петка и му подава столче. Како е снаа ми Петковица, децата? Некни беше, сега пак. Овде имало некоа солунка, без маж. Теливони да има човек пак толку брго не може да разбере! Ами таа не знае ни да месе, ни да пече, ни да влаче, ни да преде, ни да ткае, бре брату, ни да шие. Алви да ти праве, ориз со млеко, ореи со мед! Токо, ако му е пишано, може и да се стори.

А за човекот е добар. Од арен — дури ни чини. Нека си и отворат очите, ако сакаат да имаат. Ете, на пример, мене некнашниот пазар ме стемни на Црна. А вака, мило мое — мило свое. Ами угу туа срти како куче касапцко. Петко го слуша Ристета и се шири. Работата до некаде тргна. Значи некни затоа беше ти тука, па мене ме маслосуаше, а? Зошчо таа сиромашка токо гледа гope по патот витолишки! Очите и истекоа. Е, е, е, аирлиа нека е, аирлиа. Невестата Менка си влезе на врата со полна ваганка сланина.

Речи и: татко сака нешчо да те праша. Ристе почна да дроби сланина, а Менка излезе до комшиите. Се приближи до оганот. Умрените не ставаат, a живите сака да живеат. Местенцето е добро. Ни дете, ни коте, шо велаат.

Па да не го вала ногу, ама си има и сермииичка. Па и таа се погоди разбрана. Па женцка глава сама не е за никаде. Штo велиш ти, побратиме? Лош ли ми е муабетот? И ти си чепкала на вашето дури си била тука. Си отиде ли од тука, ете друга две дошле да чепкаат. Токо, ете така. Доста слуша натажена, дури се поразлигави малку. Ногу арно зборуа дедот Петко; ошче поарно ти. He су кобила да се продавам. Колку за нишан, нека прате колку му душа кабули. На деот Петка да му купи едно рало чели и да го напои.

На негова душа, на негова бога. Отаде — одовде, пак сака да го виде. Леле, леле, пусти. He е лошо, болката да го вате. He е ни старо шо ти човек е. Нели даде господ се прозори, та слезе долу в село да го бара Илка.

Сега треба ти да кажиш. Токо, на! Невестата Митра лицемерно се израдува оти се свршила работата, му изнесе на Илка нови алишта, капа, чевли, нова гуна и сакма од конец. Се натокми Илко како младоженец.

Доста, и без таа покана, го прибираше столчето и оедна до светелникот. Токмо сега се осетуам опособна за маж. Триесет и две години жена стара ли е, будала една!

Лицето на Доста и е белоцрнгалесто, калеша, што се вика. Ама калеша, не црна. My се бендиса Доста на Илка. А вака — сака да се издише, ама пак тие проклети старци! Дали не направи нешто што не чини: дали проговори нешто што не требаше?

Ете, Доста е тука. Be стави еден со друг, сега на вас е редот… Шо велиш ти, Доцо? Има една мана. Нема женичка, сирома, таа му е маната. Таа да не му е, топ не го разбива. Тука дедот Ристе се поднасмевна и се опули лево и десно да види как помина оваа негова шега. Илко поцрвене како младо момче и почна прв: — А бре, дедо Ристе, маната си е на мегдан. Сега во тебе е ореот, во тебе е каменот!

Илка го чуме шо рече. Он не прави никаков каршилак. Лели гледате немам нишчо. Родители не, роднини —како роднини. Снаа ми си е топраклиа на моата татковина. И редот си е така, не е првица од мене! Има некои шо и знам, ама некои су и заборавила, су се одучила. И он нека поразмисли малку. He е крпа утре да а окиниш, да а врлиш. Ете го него, ете ве вас. Co ова Доста го заврши разговорот.

Од него Илко разбра дека работата е готова. А колку шо а гледам и шо а слушам, Доста е токму за моата кука. Земи, земи а ваа парата, како прит ли сакаш, еден бакшиш ли сакаш. Оти, ногу умишча, ногу грешки се прават. Итака Доста нема шо да зема. Да има, братко, време кога да се приготви нешчо вечеричка, винце, ракиичка, знаеш каков е нашиот адет. Невеста се води, не е играчка. И работата се сврши. Па Доста, зати, тоа и чекаше. Затоа одговори: — Добро, добро.

Утре, утре. Такви ти се виа чумите наши. Сака Илко на дедот Ристета да му се отплати. И тоа за вдовец? Илко гледа во црните греди, осветлени од остатокот на оганот, трепти со очите и мисли, мисли му излеваат од главата!

My се виде лесна како орлово перо. Та, ете, затоа гледам и сега некако да излезиме од селото со мрак, ама да не е ногу рано да не можеме да го поминеме орманот. A шо велиш за бркаданик, дал господ и мумурузно и сланина. Сега нека ни прошчава, ако е гостин Ило, нека тура, а ти борави.

Божем со нова невеста, ама, галиба, и старата отиде. Ама на Илка сонце му грее! Бркаданикот беше одамна готов и речиси истана.

SINDROME NEFRITICO PDF

КРПЕН ЖИВОТ – СТАЛЕ ПОПОВ

Мелница, Мариовско, како син на свештеник. Образованието го започнал во с. Настаните се подредени по хронолошки ред роман-река. Не биле малтерисани ни однадвор, ни одвнатре. На средината била ископана дупка каде било сместено огништето. Доста се сложува да оди за Илко, но под услов да не биде купена како стока, а останатите обичаи да се истераат по редот.

LES 9 PRINCIPES COMPTABLES DU SYSCOA PDF

Стале Попов

.

Related Articles