RIMSKO PRAVO PDF

Fenrizshura While the Testament is a rather more elaborated work, the Legacy is a special provision, an order in the testament, addressed to the heirs, to submit an item or a material value to the privileged persons, called the Legatar. Vienna Convention on the Law of Treaties, ius cogens. For more details see. Romac, Ante Greek foreign policy, Athens, That is not the case with the principle of unity of power.

Author:Akinosida Vogul
Country:South Africa
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):9 October 2007
Pages:326
PDF File Size:13.38 Mb
ePub File Size:5.11 Mb
ISBN:658-2-48224-933-5
Downloads:47379
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VutaurJedna od prvih nauka koja je bila predmet univerzitetskih studija bilo je rimsko pravo i pravni fakulteti su nastali u XI vijeku u Italiji. Ali su imale druge vrline: mudrost, lukavost, upornost, dobro poznavanje ljudske prirode, smisao za organizaciju i oporu duhovitost. Za njih je Zakon 12 tablica bio svetinja i nikada nije bio formalno ukinut. Rob je deo imovine, stvar. Rimsko pravo ne priznaje robu svojstvo lica u pravu servus nullum caput habet.

Tek krajnja bijeda primorava sirotinju na najmni rad. Druga je patria potestas. Ali to je samo manji dio njegovih normi. I naredbe magistrata tzv. Sem izvora uklesanih u kamen ili izlivenih u bronzi veoma malo je pouzdanih izvora.

Teodosijev kodeks. U Plautovim komedijama i sl. Period republike od Od Augusta 27 g. To je period pune zrelosti rimske civilizacije u kome ona daje svoje najbolje polodove. Ta civilizacija je ostavila najtrajnije i najbrojnije dokumente antike. Nemaju pojam svojine, pojam ugovora, apstraktni pojam srodstva.. Oni su dali nevjerojatne rezultate u umjetnosti, filozofiji i drugim naukama.

Gortonski zakon po svojim osnovnim osobinama odgovara Zakonu 12 tablica, ali zaostaje za Hamurabijevim zbornikom. Njihova privredna i vojna snaga je rasla, tako da dolaze do sukoba sa drugim narodom u usponu, sa Rimljanima. Rimljani su odabrali dobro mjesto i vrijeme za osnivanje grada.

Prirodni bedem prema varvarskoj Evropi su Alpi, a sa ostalih strana more. Sjeverni dio su zaposjeli su Gali, kako Rimljani nazivaju Kelte. Etrurci su pred kraj prvog perioda zavladali Rimom, tako da su posljednju rimski kraljevi nosili etrurska imena. Novi grad dobije naziv po Romulu Roma-Rim Od te g. Ovaj mit nauka ne prihvata. Svako pleme se dijelilo na deset bratstava kurije- zajednice ljudi , a svako bratstvo imalo je po deset rodova gensova.

Jedno od tri imena koje ima svaki Rimljanin bilo je gentilno ime. Svaka porodica nastoji zadovoljiti svoje potrebe. U Rimu u ovom periodu postoje i klijenti. Klijenti pozdravljaju na javnim mjestima svog patrona klicanjem nazivaju ga dobrotvorom i spasiocem. Ova reforma je bila jedna od prvih pobjeda plebejaca. Uvedene su teritorijalne jedinice koje su dobile naziv tribus.

Jedna od osobina primitivnog prava je apstraktnost. Poslovi su ili kakuzalni ili apstraktni. Primjer kauzalnog posla je kupoprodaja, jer se kod nje vidi pravni cilj koji stranke imaju na umu. Te zakone navodno je sakupio Papirije i izdao zbornik koji se naziva leges regiae ili ius papirianum. Tako je npr. Republika od polisa do carstva, To je period kvantitativnih promjena.

Poslije drugog punskog rata nastaje period kvalitativnih promjena. Dio svojih osvajanja duguju diplomatiji. Res publica Posljednji reksovi bili su eturskog porijekla. Tu spadaju kvestori, edili i drugi duoviri, tresviri, vigintisexviri.

Plebejski tribun tribunus plebs je magistratura koja je rezultat borbe plebejaca za ravnopravnost. Diktator dictator je bila vanredna magistratura. Kolegijalno organ. Njen sastav se vremenom mijenja. Senat okuplja predstavnike najuticajniji porodica stare i nove aristokratije. Vremenom je njihova uloga rasla, tako da u principatu dobija snagu zakona.

Postoji struktura vlasti u okviru porodice. Privreda Ratovi i osvajanja iz korijena su promijenili privredne prilike u Rimu. Jedan dio je neposredno eksploatisala. U vrijeme Carstva ulazi u upotrebu i zlatni aureus.

Najtrajniji i najvredniji rezultat ekspanzije bili su kompleksi obradive zemlje, najprije u Italiji a zatim i u provincijama. Ali sve to nije pomoglo. Jedna od prvih pobjeda je Zakon 12 tablica i objavljivanje kalendara. Svi plebejci nisu uspjeli da se koriste ovim mjerama. Sloj plebejaca se raslojio na ekvestre i gradski plebs. Oni se pretvaraju ili u vojnike ili u gradski plebs, a bilo je i iseljenika u kolonije. Ti narodi pripadaju raznim kulturama i rasama. Ropstvo je postala masovna pojava.

Javljaju se tri paralelna pravna sistema: ius civile, ius honorarium i ius gentium. To je u prvom redu Zakon 12 tablica, kao i niz drugih zakona donijetih tokom republike. Zakon 12 tablica Rimljani nisu voljeli kodifikacije. Pod njihovim pritiskom Ali zato nije dovoljno odvojeno javno pravo od privatnog, stvarno od obligacionog. I sudski postupak prepun je formula koje treba odrecitovati. Jedna od velikih vrijednosti Zakona 12 tablica je zabrana privilegija.

Ako izuzmemo robove, Zakon se na sve jednako primjenjivao. Ova zabrana nije bila dugog vijeka. Zakon 12 tablica nikada nije ukinut. Jedna grupa zankona rezultat je borbe patricija i plebejaca i predstavlja ustupke plebsu. Kanulejev zakon iz godine g.

CRUCIFICTION CRUCIFIXION AHMED DEEDAT PDF

skripta rimsko pravo

.

COURS ISUP PDF

Oh no, there's been an error

.

Related Articles