AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 AKTA 447 PDF

Seksyen-seksyen yang berkaitan hanyalah seksyen-seksyen 10, 11,12,13,14,15 dan 16 sahaja. Pemunya atau penduduk boleh membuat bantahan terhadap tindakan yang akan dibuat oleh pemegang lesen secara lisan atau bertulis kepada Pentadbir Tanah dalam masa 14 hari selepas penerimaan notis Jadual Pertama. Pentadbir Tanah akan menyerahkan bantahan tersebut kepada Pihak Berkuasa Negeri dan pemegang lesen. Jika tiada bantahan, pemegang lesen boleh dengan serta merta memasuki tanah dan menjalankan kerja-kerja.

Author:JoJojora Mikashicage
Country:Nicaragua
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):20 October 2008
Pages:436
PDF File Size:20.53 Mb
ePub File Size:20.91 Mb
ISBN:347-8-61528-171-2
Downloads:76699
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudolkreeKehendak bagi pendaftaran sebagai Kontraktor Perkhidmatan Elektrik. Maklumat yang dikehendaki bagi pendaftaran sebagai Kontraktor Perkhidmatan Elektrik. Pendaftaran Kontraktor Elektrik Kehendak bagi pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik.

Maklumat yang dikehendaki bagi pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik. Pengelasan Kontraktor Elektrik. Fee bagi pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik. Pendaftaran Unit Pendawaian Persendirian Kehendak bagi pendaftaran sebagai Unit Pendawaian Persendirian. Maklumat yang dikehendaki bagi pendaftaran sebagai Unit Pendawaian Persendirian. Fee bagi pendaftaran sebagai Unit Pendawaian Persendirian.

Pendaftaran Kontraktor Papan Tanda Elektrik Kontraktor Papan Tanda Elektrik. Kehendak bagi pendaftaran sebagai Kontraktor Papan Tanda Elektrik. Maklumat yang dikehendaki bagi pendaftaran sebagai Kontraktor Papan Tanda Elektrik. Pendaftaran Kontraktor Pembaikan Elektrik Kehendak bagi pendaftaran sebagai Kontraktor Pembaikan Elektrik. Maklumat yang dikehendaki bagi pendaftaran sebagai Kontraktor Pemb Elektrik.

Pendaftaran Pengilang Papan Suis Kehendak bagi pendaftaran sebagai Pengilang Papan Suis yang dikendalikan pada voltan rendah. Kehendak bagi pendaftaran sebagai Pengilang Papan Suis yang dikendalikan pada voltan rendah dan lebih tinggi daripada voltan rendah.

Peraturan Maklumat yang dikehendaki bagi pendaftaran sebagai Pengilang Papan Suis. Kelulusan Kelengkapan Perakuan Kelulusan bagi kelengkapan.

Pengiktirafan badan penilaian pematuhan asing. Pendaftaran badan penilaian pematuhan tempatan. Pendaftaran pengilang dan pengimport. Pengemukaan laporan ujian atau Perakuan Pematuhan oleh pengilang. Pengemukaan laporan ujian atau Perakuan Pematuhan oleh pengimport. Tanggungjawab untuk menyimpan fail teknikal kelengkapan dsb. Penandaan atau pelabelan kelengkapan yang diluluskan. Sampel kelengkapan hendaklah dihantar-serah kepada Pengarah. Ujian dan ubahsuaian sebelum kelulusan. Pengemukaan bagi uj ian dan penyitaan kelengkapan berbahaya.

Penggunaan elektrik dengan cekap oleh kelengkapan. Laporan ujian prestasi tenaga. Pengemukaan untuk ujian dan penyitaan bagi maksud penggunaan elektrik dengan cekap.

GURU GEETHAYA PDF

Akta 447 Akta Bekalan Elektrik 1990

.

74HCT688 DATASHEET PDF

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994

.

Related Articles