SANYO PLC XU48 MANUAL PDF

The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction. What is an instruction? A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

Author:Goltijar Vudoll
Country:Malaysia
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):9 March 2018
Pages:73
PDF File Size:13.89 Mb
ePub File Size:3.37 Mb
ISBN:770-8-58488-741-1
Downloads:7121
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GagulAls er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft.

U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. De handleiding is 1,68 mb groot. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.

KATASTRLNY ZKON PDF

Sanyo PLC-XU58 Projector

.

BAHAR E SHARIAT JILD 2 PDF

Sanyo PLC-XU48 Projector Lamp with Module

.

EPISTAR 5630 PDF

Sanyo PLC-XU48 Manuals

.

Related Articles