ORGANSKA KEMIJA PDF

Gly-Ala i Ala-Gly su dva razliita dipeptida 3 aminokiseline se mogu povezati na 6 razliitih naina, tj. Tripeptidi su najee kristalizirane tvari visokog talita; u obliku su dipolarnog - zwitter -iona koji su meusobno povezani jakim vodikovim vezama. PROTEIDI kompleksi izgraeni od proteinskog dijela i neke neproteinske prostetske skupine Prema prostetskoj skupini dijele se na: - glikoproteine - lipoproteine - fosfoproteine - metaloproteine a Glikoproteini - sadre na peptidnom lancu krae ili dulje lance ugljikohidrata - komplicirane su grae - nalaze se u staninoj membrani b Lipoproteini Lipidi su netopljivi u vodi, zato se moraju vezati na proteine kako bi se mogli transportirati u vodenom mediju, npr. B lanac 30 a. Tercijarna struktura proteina - prostorni razmjetaj svih atoma u molekuli proteina - rezultati istraivanja pokazuju da je tercijarna struktura proteina uvjetovana jo i meusobnim djelovanjem pobonih lanaca aminokiselina - pojedini dijelovi peptidnog lanca u tercijarnoj strukturi meusobno se povezuju vodikovim i disulfidnim vezama, te ionskim i van der Waals-ovim silama 2.

Author:Kekus JoJoll
Country:Yemen
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):7 August 2012
Pages:204
PDF File Size:19.88 Mb
ePub File Size:9.66 Mb
ISBN:978-7-89362-221-3
Downloads:2028
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TargOstatak grupe se klasifikuje na osnovu funkcionalnih grupa. Prsteni mogu da budu kondenzovani na uglju tako da jedan atom ima dve veza u jednom prstenu i dve veze u drugom. To su spiro jedinjenja. Proces povezivanja se naziva polimerizacija , dok su lanci polimeri. Povezane molekulske jedinice su monomeri. Iz izoprena se u biljkama formiraju terpeni , terpenoidi , pojedini alkaloidi , i jedinstvena grupa ugljovodonika zvanih biopolimerni poliizoprenoidi.

Oni su prisutni u lateksnom soku, koji je baza za pravljenje gume. Druga jedinjenja se ponekad stavljaju u podgrupe i razmatraju kao organosumporna hemija , organometalna hemija , organofosforna hemija i organosilikonska hemija.

HCl u vodu, natrijum cijanid NaCN u aceton, ili natrijum hidroksid u metil jodid, dolazi do hemijskih reakcija. Kad se dva molekula sudare, oni mogu da se kombinuju formiranjem nove veze. Ako dva molekula nemaju neophodnu energiju aktivacije oni se jednostavno sudaraju, odbijaju, i razmenjuju energiju, ali ostaju hemijski nepromenjeni. Nije uvek neophodno da reagens bude naelektrisan. To nije lokalizovana atomska orbitala poput one u BF3 molekulu.

Mnoge organske reakcije su posledica interakcija punih i praznih orbitala. Detalji tog procesa se nazivaju mehanizmom reakcije. Elektroni prelaze sa jednog molekula na drugi tokom reakcije. Elektronski donor se naziva nukleofil , dok je akceptor elektrona elektrofil. Nukleofili ne reaguju sa nuleusom , nego sa praznim elektronskim orbitalama.

74LS20N DATASHEET PDF

Organska kemija 1

Termodinamika v anorganski kemiji[ uredi uredi kodo ] Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. Glavne skupine elementov in lantanoidi[ uredi uredi kodo ] Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij.

ALTSOFT HTML TO PDF

Anorganska kemija

Spojine so zato imenovali "organske", svoje raziskovanje pa so preusmerili na anorganske spojine, ki so se jim zdele bolj enostavne. V prvi polovici Leta je Othmar Zeidler v laboratoriju sintetiziral insekticid DDT , vendar so njegove insekticidne lastnosti odkrili mnogo kasneje. Zaporedje kemijskih reakcij , ki daje zahtevani produkt, se imenuje totalna sinteza. Totalno sintezo je prvi komercializiral Gustaf Komppa leta s sintezo kafre.

Related Articles